Energioptimering

Energioptimering

Minska både kostnader och utsläpp

Dras ni med höga driftskostnader för era fastigheter? Med en energioptimering kan ni sänka kostnaderna med upp till 25 %.

Det kan finnas flera faktorer som bidrar till en ineffektiv energianvändning. Det kan vara spillvärme som inte tillvaratas, ventilationsflöden som inte är anpassade till verksamheten i fastigheten, felaktiga temperaturnivåer, undermålig eller obefintlig tidsstyrning för ventilations- värme- och belysningssystem, etc. Alla dessa är energitjuvar som måste tacklas tillsammans för att kunna få ned driftskostnaderna och effektivisera energianvändningen. Genom att se till helheten kan vi optimera användningen åt er med hjälp av rätt åtgärder och smarta styrsystem.

Vi hjälper er att optimera energiåtgången

Det första vi gör är en energiutredning – vi går igenom er fastighet, analyserar energianvändningen, och tar fram en handlingsplan med åtgärdsförslag för att förbättra befintlig energiförbrukning. Det kan t.ex. röra sig om att optimera parametrar i befintlig utrustning, eller att kompetensutveckla driftsansvarig personal, etc.

De åtgärder som föreslås ser till helheten, och ger en total förbättring genom optimering av ventilation och utflöden, temperaturer, värmeåtervinning, isolering och värmeläckage, belysning, m.m.

Mät förändringen – se skillnaden

För att kunna ge ett långsiktigt resultat måste det finnas ett system för styrning och övervakning av alla driftsparametrar, och vi tillhandahåller och installerar väl beprövade sådana från kända tillverkare. I systemet kan ni när som helst utläsa den aktuella förbrukningen och jämföra med historiken för att se förändringen över tid.

En insats för miljön

Konsekvenserna av en ineffektiv energiförbrukning är inte bara ett hål i plånboken. Ju mer energi fastigheten förbrukar, desto större blir den totala inverkan på miljön genom ökade utsläpp. Genom att optimera förbrukningen minskar ni därför även de negativa effekter er verksamhet har på miljön. Dessutom kan det ge er möjlighet att miljöklassa fastigheten (t.ex. GreenBuilding, BREEAM, LEED) vilket bl.a. ger en lägre försäkringspremie.

Boka energianalys

  Boka Energianalys

  Vi går igenom din fastighet för att hitta sätt att minska energianvändningen. Fyll i dina uppgifter nu så ringer vi upp och bokar in en kostnadsfri energianalys:

  Namn (obligatorisk)

  Företag (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  E-post

  Varumärken vi jobbar med